diumenge, 29 de març de 2009

El virus del transfuguisne s'estén pel Baix Gaià

L'altre dia es va donar una curiosa imatge a La Violeta, el regidor de Creixell Gaspar Carles sentant al costat de Jano Francino. Això fa recordar allò de "Dios los cria y ellos se juntan". Això ho dic per que el PSC ha demanat a l’alcalde de Creixell que no governi amb un regidor no adscrit que estava al govern com ERC i que segueix al govern malgrat deixar el seu partit i desobeint la petició de tornar l’acta de regidor. És més, el PSC qualifica al regidor Gaspar Carles de TRÀNSFUGA i demana a l’alcalde de Creixell del Partit Popular que demostri les seves conviccions democràtiques i prescindeixi del seu govern d’una persona que ha faltat al compromís que havia adquirit amb els seus votants.
ABG està totalment d’acord amb aquest plantejament i demana al PSC que el que exigeix a Creixell ho faci també per un cas idèntic a menys de 5 quilometres. O és que hi ha alguna diferencia entre el que ha passat a Creixell i el que va passar fa un any a Altafulla amb Jano Francino? El PSC es queixa del transfuguisme a Torredembarra, la Pobla de Montornès, Constantí i Creixell i s’oblida d’Altafulla. Perquè? Doncs perquè a Altafulla qui té l’alcaldia després d’una crispada moció de censura és el PSC. No està en condicions per tant el Partit dels Socialistes de donar lliçons als demés sinó s’aplica a sí mateix el que preconitza. S’obliden que el propi alcalde Gené ja va ser reprovat pel Comitè d’Experts per incomplir el pacte antitransfuguisme.
Cal combatre aquest virus denunciant tots els casos de regidors que sense cap tipus d’ètica s’aprofiten per un ús personal dels càrrecs públics obtinguts amb altres partits. Demanem per tant que tots els partits apliquin antivirus aplicant un escrupolós comportament ètic i s’exclogui de la política i dels governs a tots els trànsfugues.

dilluns, 16 de març de 2009

ALTAFULLA VIU AMB INDIGNACIÓ LA VIOLENCIA MASCLISTA

No és cap justificació dir que es veia venir. En els darrers anys la nostra vila pateix malauradament de diversos episodis de violència masclista, agressions, insults, ordres d’allunyament, una situació en la que Altafulla no ha estat aliena al seu entorn i que gràcies a un increment de la conscienciació de les dones, aquestes tenen la valentia de denunciar uns fets impensables de denunciar temps enrera, en una societat encara més masclista on pràcticament es considerava normal agredir psíquica i físicament a les dones. Avui però, la consciència ha remogut tothom, homes i dones, en produir-se la mort violenta d’una dona i mare jove que deixa una família destrossada i un fill sense pares. Davant aquesta mort, les nostres consciències han de reaccionar per evitar que cap dona pateixi cap tipus d’agressió i sigui considerada per igual dins la societat i la família. L’educació és la principal arma de futur, però també el debat, l’atenció social i disposar de mecanismes de coordinació i suport per anar avançant en la implantació de la perspectiva de gènere i de les dones per a que puguin gaudir plenament dels seus drets de ciutadania i avançar en el foment de la seva participació en les polítiques públiques.

La ciutadania d’Altafulla ha respost contundentment a l’agressió i l’ajuntament s’ha posat al servei de la gent. Des de l’Alternativa Baix Gaià ens hem posat incondicionalment al costat del govern per anar tos junts en la condemna de l’agressió i sobretot amb el suport a la família. Ara cal més que mai donar aquest suport i evitar fer córrer rumors i morbositat com en alguns mitjans han caigut. Jo com a periodista, m’avergonyeixo de l’actitud d’alguns mitjans que només han vingut a Altafulla amb la consigna de treure imatges de gent plorant o aconseguir al preu que fos les imatges del dolor de la família. No podem generalitzar, però hi ha alguns mitjans que incompleixen els codis deontològics de respecte a la vida privada, els menors i el dolor de les víctimes. Els mitjans també tenen un paper fonamental per fomentar actituds de tolerància i de condemna a tot tipus de violència. Entre tots hem de seguir treballant i donar suport a les dones que des de fa anys treballen en aquest sentit. Des d’ABG, les dones i els homes estem molts compromesos en aquesta lluita i en fer tot el que calgui per evitar aquestes actituds que fins no fa gaire eren considerades quasi com a normals. ABG vol anar més enllà i proposarà que l’ajuntament segueixi impulsant de manera més ferma polítiques d’igualtat i que condemni l’agressió personant-se com acusació popular en aquest cas

dilluns, 2 de març de 2009

L'oferta d'habitatges s'ha d'adaptar a les necessitats reals d'Altafulla

Després que no hi hagués suficients demandants pels 24 pisos de la promoció pública d’habitatges de lloguer per a gent gran que es van construir a l’Hort d’en Pau, ja que únicament quatre van ser adjudicats a persones que complien tots els requisits demanats, calia ara obrir el ventall per evitar que es tornessin a quedar sense adjudicar. El govern ha fet una proposta al nostre entendre insuficient. Reserva 10 habitatges per a majors de 65 anys d'Altafulla, i la resta per gent gran d'altres petits municipis propers i per discapacitats del nostre municipi.
Des d'ABG pensem que l'oferta hauria de respondre millor a les necessitats d’habitatge protegit que hi ha a Altafulla. No es té en compte, per exemple, que hi ha gent gran d’altres municipis que tenen els seus fills empadronats a Altafulla i que per raons de salut s’han de traslladar a viure prop d’ells. Una situació que es dona sovint ja que hi ha moltes parelles joves que han vingut a viure a Altafulla. Tampoc s’ha tingut en compte que hi ha sol·licitants joves que no han aconseguit el seu habitatge en l’anterior promoció de lloguer o que han quedat fora de la promoció pública de venda tot i tenir-los adjudicats per no poder accedir a una hipoteca. També hi ha necessitats socials d’habitatge que encara no estan cobertes com les de les famílies monoparentals o els separats/des que, amb una edat no tant jove, es troben amb dificultats per accedir a un nou habitatge. Col·lectius de persones que haurien de poder tenir la possibilitat de participar en una promoció de lloguer si no es cobreix amb gent gran i discapacitats d’Altafulla. És que a més a més afavoriríem la convivència intergeneracional i la diversitat com a valors que avancen cap a la cohesió social, la integració i fer poble.
En relació als habitatges que es destinen a pobles del Baix Gaià de menys de 3.000 habitants ens sembla un bon acte de solidaritat comarcal però nosaltres ho reduiríem a 3 habitatges i fixaríem una limitació temporal i convenis amb els ajuntaments dels beneficiaris d'habitatges en sòl públic d'Altafulla.
El ple del 27 de febrer no va recollir cap de les nostres aportacions, però, si en aquesta convocatòria tampoc s’omplen els habitatges demanem que l’equip de govern tingui en consideració les idees del principal grup municipal que no per estar a l’oposició han de ser sistemàticament menyspreades