dilluns, 16 de març de 2009

ALTAFULLA VIU AMB INDIGNACIÓ LA VIOLENCIA MASCLISTA

No és cap justificació dir que es veia venir. En els darrers anys la nostra vila pateix malauradament de diversos episodis de violència masclista, agressions, insults, ordres d’allunyament, una situació en la que Altafulla no ha estat aliena al seu entorn i que gràcies a un increment de la conscienciació de les dones, aquestes tenen la valentia de denunciar uns fets impensables de denunciar temps enrera, en una societat encara més masclista on pràcticament es considerava normal agredir psíquica i físicament a les dones. Avui però, la consciència ha remogut tothom, homes i dones, en produir-se la mort violenta d’una dona i mare jove que deixa una família destrossada i un fill sense pares. Davant aquesta mort, les nostres consciències han de reaccionar per evitar que cap dona pateixi cap tipus d’agressió i sigui considerada per igual dins la societat i la família. L’educació és la principal arma de futur, però també el debat, l’atenció social i disposar de mecanismes de coordinació i suport per anar avançant en la implantació de la perspectiva de gènere i de les dones per a que puguin gaudir plenament dels seus drets de ciutadania i avançar en el foment de la seva participació en les polítiques públiques.

La ciutadania d’Altafulla ha respost contundentment a l’agressió i l’ajuntament s’ha posat al servei de la gent. Des de l’Alternativa Baix Gaià ens hem posat incondicionalment al costat del govern per anar tos junts en la condemna de l’agressió i sobretot amb el suport a la família. Ara cal més que mai donar aquest suport i evitar fer córrer rumors i morbositat com en alguns mitjans han caigut. Jo com a periodista, m’avergonyeixo de l’actitud d’alguns mitjans que només han vingut a Altafulla amb la consigna de treure imatges de gent plorant o aconseguir al preu que fos les imatges del dolor de la família. No podem generalitzar, però hi ha alguns mitjans que incompleixen els codis deontològics de respecte a la vida privada, els menors i el dolor de les víctimes. Els mitjans també tenen un paper fonamental per fomentar actituds de tolerància i de condemna a tot tipus de violència. Entre tots hem de seguir treballant i donar suport a les dones que des de fa anys treballen en aquest sentit. Des d’ABG, les dones i els homes estem molts compromesos en aquesta lluita i en fer tot el que calgui per evitar aquestes actituds que fins no fa gaire eren considerades quasi com a normals. ABG vol anar més enllà i proposarà que l’ajuntament segueixi impulsant de manera més ferma polítiques d’igualtat i que condemni l’agressió personant-se com acusació popular en aquest cas