dilluns, 2 de març de 2009

L'oferta d'habitatges s'ha d'adaptar a les necessitats reals d'Altafulla

Després que no hi hagués suficients demandants pels 24 pisos de la promoció pública d’habitatges de lloguer per a gent gran que es van construir a l’Hort d’en Pau, ja que únicament quatre van ser adjudicats a persones que complien tots els requisits demanats, calia ara obrir el ventall per evitar que es tornessin a quedar sense adjudicar. El govern ha fet una proposta al nostre entendre insuficient. Reserva 10 habitatges per a majors de 65 anys d'Altafulla, i la resta per gent gran d'altres petits municipis propers i per discapacitats del nostre municipi.
Des d'ABG pensem que l'oferta hauria de respondre millor a les necessitats d’habitatge protegit que hi ha a Altafulla. No es té en compte, per exemple, que hi ha gent gran d’altres municipis que tenen els seus fills empadronats a Altafulla i que per raons de salut s’han de traslladar a viure prop d’ells. Una situació que es dona sovint ja que hi ha moltes parelles joves que han vingut a viure a Altafulla. Tampoc s’ha tingut en compte que hi ha sol·licitants joves que no han aconseguit el seu habitatge en l’anterior promoció de lloguer o que han quedat fora de la promoció pública de venda tot i tenir-los adjudicats per no poder accedir a una hipoteca. També hi ha necessitats socials d’habitatge que encara no estan cobertes com les de les famílies monoparentals o els separats/des que, amb una edat no tant jove, es troben amb dificultats per accedir a un nou habitatge. Col·lectius de persones que haurien de poder tenir la possibilitat de participar en una promoció de lloguer si no es cobreix amb gent gran i discapacitats d’Altafulla. És que a més a més afavoriríem la convivència intergeneracional i la diversitat com a valors que avancen cap a la cohesió social, la integració i fer poble.
En relació als habitatges que es destinen a pobles del Baix Gaià de menys de 3.000 habitants ens sembla un bon acte de solidaritat comarcal però nosaltres ho reduiríem a 3 habitatges i fixaríem una limitació temporal i convenis amb els ajuntaments dels beneficiaris d'habitatges en sòl públic d'Altafulla.
El ple del 27 de febrer no va recollir cap de les nostres aportacions, però, si en aquesta convocatòria tampoc s’omplen els habitatges demanem que l’equip de govern tingui en consideració les idees del principal grup municipal que no per estar a l’oposició han de ser sistemàticament menyspreades